AioCare™ Spirometrie

AioCare™ Spirometrie

Een Volledig Mobiele en Flexibele Aanpak
 

AioCare™ is een professioneel systeem voor het monitoren en behandelen van longziekten, bestaande uit een draagbare spirometer van ziekenhuiskwaliteit die is aangesloten op een smartphone-app en een online softwarepaneel om toegang te krijgen tot de resultaten. Met het apparaat kan een volledige spirometrietest worden uitgevoerd in een dokterspraktijk, inclusief een bronchiale responsiviteitsworkflow. Als monitoring verder moet gaan dan het zorgsysteem, kan AioCare™ worden gebruikt voor thuismonitoring van patiënten.

Mogelijk zijn niet alle producten, services of productfuncties op uw locatie beschikbaar. Vraag uw plaatselijke Vyaire-vertegenwoordiger om meer informatie. De informatie die op deze website wordt vermeld, is bedoeld voor professionals in de gezondheidszorg.

2274

Neem contact op met een verkoopvertegenwoordiger