Vernevelaars voor geneesmiddelen

Vernevelaars voor geneesmiddelen

De Misty Fast™-vernevelaar met een klein volume (SVN) is een vernevelaar met een klein volume en zeer efficiënte luchtinvoer die resultaten biedt die vergelijkbaar zijn met de AirLife™ Misty Max 10™-vernevelaar, maar in de helft van de tijd. Het ontwerp met een jet uit één stuk biedt efficiënte, hoge outputsnelheden voor snellere behandeltijden en consistente medicatietoediening. Een capaciteit van 10 cc biedt flexibiliteit voor de medicatiedosering. Het anti-knoeiontwerp helpt verspilling van medicatie te voorkomen en zorgt ervoor dat de unit onder een hoek kan worden gebruikt. Zo is gebruik in verschillende posities mogelijk. Het draaiende Misty Fast-mondstuk zorgt ervoor dat de patiënt de vernevelaar in meer posities kan gebruiken om het comfort tijdens de behandeling te verbeteren.

Gezondheidszorginstellingen passen vandaag de dag hun algemene praktijken aan door meer nadruk te leggen op kwaliteit over kwantiteit, om te voldoen aan een nieuwe set stimuleringsmaatregelen en sancties. Gespecialiseerde ademhalingsafdelingen kunnen de zorgkwaliteit verhogen door ademhalingszorgverleners meer tijd aan het bed te geven. Een paar extra minuten met de patiënt kunnen worden gebruikt voor één-op-één-behandelingen met nadruk op training voor de patiënt en zijn verzorger. Hierdoor kunnen nieuwe ziekenhuisopnamen worden voorkomen en kan de algehele tevredenheid en ervaring van de patiënt worden verbeterd.

Mogelijk zijn niet alle producten, services of productfuncties op uw locatie beschikbaar. Vraag uw plaatselijke Vyaire-vertegenwoordiger om meer informatie. De informatie die op deze website wordt vermeld, is bedoeld voor professionals in de gezondheidszorg.

0086

Neem contact op met een verkoopvertegenwoordiger