ARTIQ.PFT voor de SentrySuite™-softwareoplossing

ARTIQ.PFT voor de SentrySuite™-softwareoplossing

De kunstmatige intelligentie-software (Artificial Intelligence, AI) van ArtiQ.PFT automatiseert de interpretatie van longfunctietesten (PFT's). Het vermindert de administratieve last en laat longartsen zich richten op het nemen van klinische beslissingen en hun patiëntconsulten. ArtiQ.PFT maakt gebruik van kunstmatige intelligentie om zo vroeg mogelijk ziektepatronen in het diagnostische proces te kunnen waarnemen en maakt het daarom mogelijk om het aantal overbodige testen te verminderen.

Er wordt op basis van PFT-gegevens (spirometrie, luchtwegweerstand, longvolumes en diffusiecapaciteit) en patiëntkenmerken (leeftijd, pack-years, geslacht, lengte, etc.) een geautomatiseerd rapport gegenereerd in minder dan 1 seconde. Ieder rapport bestaat uit drie hoofdonderdelen: het PFT-protocol, kansberekening per ziektebeeld en aanbevelingen voor verdere vervolgstappen.

Mogelijk zijn niet alle producten, services of productfuncties op uw locatie beschikbaar. Vraag uw plaatselijke Vyaire-vertegenwoordiger om meer informatie. De informatie die op deze website wordt vermeld, is bedoeld voor professionals in de gezondheidszorg.

Neem contact op met een verkoopvertegenwoordiger